BLERJE E FAVORËSHME

thjesht, sigurt, favorshme

Blerje e sigurt

Për të procesuar porosin Tuaj përdorim masat më të sigurta, që të sigurojmë të dhënat Tuaja që shkruani para porosis të ruhen në të sigurt.

Koha e porosis 24h

Produktet e e porositura i dërgojmë në periudh sa më të shkurtër nga një ditë nga pranimi i pagesës.

Porosi e besueshme

Marrim përgjegjësi për porosi të sigurt të prodhimit në adresen tuaj në gjendje të rregullt.

Vlerësim i lartë i kualitetit

Prodhimi është bërë nga materialet më kualitative, të cilët mundësojnë përdorim të thjesht dhe të sigurt të produktit.

Garancioni në prodhim

Garancioni dhe dhe afati për kthim të parave vlejnë 44 ditë. Në këtë periudh ne ju kthejmë parat nëse rastësisht nuk jeni të kënaqur me produktin.